2011. augusztus 23., kedd

Mennyek és pokolTatiosz:
Mennyek és pokol

A mennyben csak gyönyör van, a po-
kolban csak siralom. De neked mind-
kettöből kijutott, hisz a földön élsz,
mennyek és pokol között. A sors kettős
játékot űz veled: ne varj tőle csak bol-
dogságot, a másik kezében balszerencsét
tartogat. A földi lét egyszere menny és
pokol, mégis tudd, hogy sokat ér. Rajtad
múlik, melyiket választod. Nyisd ki
szemed, tárd ki szíved: ami látható és
érezhető, a tied, ha észreveszed...
Abból végy, ami kéznél van, mert
bánat a szívnek távoli dolgok után vá-
gyódni, kövesd e tanácsom. Élj úgy,
hogy jutalmad méltó legyen az ember-
hez.

Voltaire:
A boldogságról

Ha a boldogság azonos vona az élet
egynémely örömével, akkor valóban
ismernénk a boldogságot. De ha csak a
csábító, kellemes, zsongító érzések
szakadatlan sorát csúfoljuk e néven,
akkor a boldogság nem e földgolyóra
termett, másutt keressétek!Stendhal:
Szenvedélyek

Igyekszem kitépni lelkemből egy csomó
hamis szenvedélyt. Hamis szenvedélynek
azt nevezem, amelyik egy helyzetben
boldogságot ígér, de olyant, amelyet nem
lelünk meg, amikor elérjük.Seneca:
A legfőbb jóról

Mi hat a jó? A tudás. És mi a rossz? A
tudatlanság. Aki tud, az az alkalomnak
megfelelöen elfogad vagy visszautasít
bármit. Nem retteg sem ettől, sem attól,
ha a lelke elég nagy, akkor Iegyőzhe-
tetlen...
Tudni valamit: művészet — az emberi
és az isteni világ megismerésenek
művészete. Ez a Iegfőbb jó. Ha birtok-
lod, az istenek társává emelkedsz... Az út
egyenes, hiszen a természet vezet az
istenség szintjére.
A pénz nem tesz egyenlővé Istennel:
Istennek nincs pénze. A bíborszegé!yű
tóga sem tesz Istenné: Isten meztelen. Li-
hegés a hírnévért és a magad mutoga-
tása is eltávolít tőle: az Istent senki sem
ismeri. Ha hordszéken cipelteted Iomha
tested, méginkabb istentelen Ieszel, mert
Isten úgy hatalmas, hogy nem kell neki
hordszék. De a szépség és az erő sem
tehet boldoggá, hiszen egyik sem állja ki
az idő próbáját.
Tudod-e, mi az, mi mindenek felett a
Iegnagyobb erő? A lélek: a hajlíthatat-
Ian, az alázatos és a nagy lélek. Minek
neveznéd, ha nem az emberben vendé-
geskedő istenségnek? Lelked éppúgy
kerülhetett volna egy római lovag tes-
tébe, mint egy libertinuséba, vagy egy
rabszolgáeba. Mert mit is jelent az, hogy
lovag, libertinus és rabszolga? Becs-
vágyból, méltatlan hencegésből született
elnevezések. A földről lehet !eginkabb
az égre emelkedni. Tudd ezt mindíg, és
,,formáld magad ekként Istenhez mel-
tónak.”
Márpedig Istenhez méltó sem arany,
sem ezüst nem tehet: aranyból, ezüstből
nem lehet Istent megalkotni.

Nincsenek megjegyzések:

My Banners

Topplista

blog Katt a képre ha tetszett és kérlek szavazz a blogra . Köszönöm!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...