2011. szeptember 29., csütörtök

Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Tisztelettel Emléküknek !
 

Knezich Károly/ 1808 - 1849.

"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."
Knézich Károly
Nagy Sándor József /1803 - 1849.
1803 - 1849.
 "De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."

Damjanich János / 1804 - 1849.

"Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt."
Damjanich János

Aulich Lajos / 1792 - 1849.

"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot."
Aulich Lajos 
Lahner György / 1795. október 6. - 1849. október 6. (!) 

"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!"
  Láhner György
 Poltenbergi Pölt Ernő lovag /1813 - 1849.

"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."
Poeltenberg Ernő

Leiningen-Westerburg Károly gróf /1818 - 1849.

"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."
Leiningen-Westerburg Károly

Török Ignác/ 1795 - 1849.

"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam."
Török Ignác

Hajnácskői Vécsey Károly gróf / 1806 - 1849.

"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."
Vécsey Károly
Elleméri és Ittebei Kiss Ernő / 1800 - 1849.

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."
Kiss Ernő
 Schweidel József /  1796 - 1849.

"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."
Schweidel József
Dessewffy Arisztid / 1801 - 1849.

"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata."
Dessewffy Arisztid

Lázár Vilmos /  1815 - 1849.

"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek."
Lázár Vilmos
Gróf Batthyány Lajos - a 14. vértanú /1807 - 1849.

1849. január 8-án a Károlyi-palotában elfogták, majd különböző helyeken tartották fogva, míg végül az 1849. augusztus 16-án, Olmützben összeült haditörvényszék ítélkezett felette. Pestre szállították, ahol Haynau jóváhagyta a halálos ítéletet, és elrendelte a felakasztását. A feleségével töltött utolsó látogatáskor a felesége egy tőrt csempészett be neki, amivel súlyos sebeket ejtett a nyakán, ezért az akasztását golyó általi halálra változtatták. Október 6-án a pesti Újépület udvarára kísérték a sok vérveszteségtől gyenge embert, és féltérdre ereszkedve fogadta a halálos sortüzet.
My Banners

Topplista

blog Katt a képre ha tetszett és kérlek szavazz a blogra . Köszönöm!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...