2011. november 15., kedd

Szerelmes idézetek angolul


Szerelmes idézetek angolul , magyar fordítással


Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it !

A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle!


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well?

Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?


Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control .

Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott .


Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "


Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it .

Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert .


It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...

Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!


Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy .

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book ..

A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az
egész könyv ..


It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..


Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..


I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to .

Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki.


To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world .

Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!


If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!

'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..


I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side .

Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem .


Love me for who I am now & not what i was!


Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...


Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!


Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!


I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens .


Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok .


A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...


Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other .


A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást .


Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you .

Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem .


Nobody will loves you more than I do.

Senki nem fog jobban szeretni nálam .

Nincsenek megjegyzések:

My Banners

Topplista

blog Katt a képre ha tetszett és kérlek szavazz a blogra . Köszönöm!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...